خانه > کارتوگرافی > کارتوگرام چیست؟

کارتوگرام چیست؟

کارتوگرام یک نقشه است که در آن بعضی از متغیرهای موضوعی مانند زمان سفر یا تولید ناخالص داخلی جایگزین مساحت یا فاصله می‌شوند. در نتیجه هندسه یا فضای نقشه دچار اعوجاج می‌شود تا بتواند این اطلاعات جایگزین را منتقل کند. دو نوع کارتوگرام عمده وجود دارد: کارتوگرام‌های مساحت و فاصله.

کارتوگرام مساحت

در یک کارتوگرام مساحت ارزش یک واحد با استفاده از مساحت آن نشان داده می‌شود، به همین دلیل به آنها نقشه‌های ارزش-با-مساحت یا نقشه‌ی هم آمار گفته می‌شود، نام دوم بیشتر برای کارتوگرام‌های جمعیت استفاده می‌شود، در این کارتوگرام اندازه نسبی جمعیت کشورهای جهان با مقیاس کردن مساحت هر کشور متناسب با جمعیت آن نشان داده می‌شود. سعی می‌شود تا حدی که ممکن است، شکل و موقعیت نسبی هر کشور حفظ شود، با این وجود مقدار غیرقابل اجتنابی اعوجاج به وجود می‌آید. به طور مثال در تصاویر زیر کارتوگرام دو کشور آلمان و آمریکا را می‌بینید که مساحت هر ایالت آن متناسب با جمعیت آن ایالت دچار اعوجاج شده است.

 

رنگ‌ها نشان‌دهنده نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 است

کارتوگرام فاصله

به کارتوگرام فاصله کارتوگرام نقطه مرکزی یا کارتوگرام isochronic نیز گفته می‌شود. از این کارتوگرام بیشتر برای نشان دادن زمان های سفر نسبی و جهت حرکت نسبت به گره‌های شبکه استفاده می‌شود. به طور مثال نقشه‌های زمان سفر برای متروی لندن در نقشه‌های زیر نشان داده شده است.

نقشه متروی لندن

 

کارتوگرام فاصله زمانی از فرودگاه Heathrow

از ویکی پدیا