خانه > کاربرد GIS > با استفاده از نقشه گوگل داده‌های GPS را متحرک کنید

با استفاده از نقشه گوگل داده‌های GPS را متحرک کنید

Magnalox یک سرویس جالب است که به کاربران اجازه می‌دهد تا مسیر طی شده توسط GPS را متحرک کنند.

بعد از اینکه داده‌های GPS خود را به Magnalox اضافه کردید، می‌توانید مسیر حرکت را به صورت یک انیمیشن در سرویس نقشه‌های گوگل ببینید، این انیمیشن با یک چارت ارتفاعی از مسیر حرکت همراه می‌شود. کاربران می‌توانند انیمیشن را با متن‌ها، تصاویر و لینک‌های خود غنی کنند.