خانه > نقشه‌برداری > برداشت عوارض ارتفاعی

برداشت عوارض ارتفاعی

در مقیاس  1:500  از نظر ارتفاعی باید هر 10 متر یک نقطه برداشت شود (2 سانتیمتر در مقیاس نقشه). بایستی دقت نمود که عمل برداشت به صورت جاروب و به فرم شطرنجی در منطقه صورت گیرد و مناطق برداشت شده در هر ایستگاه به منظور جلوگیری از تکرار برداشت از ایستگاه های دیگر (و جلوگیری از گپ)، دقیقاً نشانه گذاری و سنگ چینی گردند. فاصله نقاط برداشت شده در مقیاس 1:500 از یکدیگر نباید بیش از 15 متر باشد. در مقیاس 1:500 تغییر شیب های زیر 25 سانتیمتر و وسعت پایین تر از 5 متر برداشت نمی شوند. در ضمن روی خط الرأس و خط القعر ها نیز حتماً باید نقطه برداشت شود.

  • چاله و خاکریزی

اگر خاکریزی بزرگ باشد، علاوه بر برداشت محدوده خاکریزی در پایین، قسمت بالای آن تپه نیز برداشت می شود. مانند همین کار با خاکبرداری و گودال انجام می شود.

اگر تپه (یاگودال) کوچک و کم ارتفاع باشد، یک نقطه در میان عارضه و 4 نقطه نیز در کناره ها برداشت می شود.

  • رودخانه

رودخانه از دو قسمت تشکیل شده است: بستر و مسیر دائمی؛ بستر رودخانه به طوردائم آب ندارد. ولی در برداشت نقاط، بستر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر عمق رودخانه زیاد باشد، باید قسمت عمیق رودخانه نیز برداشت شود. در صورتی که عمق رودخانه به حدی زیاد باشد که نتوان به صورت معمولی آن را برداشت نمود از روش هیدروگرافی استفاده می شود.

  • ترانشه

در مناطق با شیب بسیار زیاد مانند ترانشه ها (پرتگاه ها) بایستی هم در بالا و هم در پایین آن ها نقاط کافی برداشت شوند. برای این که در مثلث بندی بعضی اضلاع مثلث روی هوا تشکیل نشود نقاط بالا و پایین ترانشه به فاصله ی افقی 5 متر از همدیگر در مقیاس 1:500 (1 سانتیمتر در مقیاس نقشه) برداشت شود.

این مسئله بایستی در برداشت نقاط دو طرف راه ها و آبریزها (break line ها) نیز موردتوجه قرار گیرد.

 

Categories: نقشه‌برداری Tags:
  1. سید اسد موسوی
    26 آبان 1391 در 23:17 | #1

    سلام استاد ممنون  خیلی مفید بودن

  1. بدون بازتاب