خانه > کاربرد GIS > جغرافیای زمین بسکتبال

جغرافیای زمین بسکتبال

یک استفاده جالب از بصری‌سازی مکانی که الگوهای مکانی توزیع شوت‌های بسکتبال را نشان می‌دهد

 بسکتبال یک ورزش مکانی است، ساختار و پویایی فضای زمین هر لحظه از بازی بسکتبال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. انتخاب مکان شوت‌های دقیق، طرح‌های دفاعی و جایگیری بازیکنان یک متخصص بسکتبال را ملزم می‌کند که از استدلال مکانی استفاده کند. هر بازیکن و هر تیم یک رفتار مکانی منحصر به فرد از خود نشان می‌دهد، که می‌تواند برای برنامه ریزی تیمی مورد استفاده قرار بگیرد. با استفاده از تحلیل مکانی می‌توان به سوالاتی نظیر زیر پاسخ داد:

بازیکنان بیشترین شوت‌ها را در چه موقعیت‌هایی انجام می‌دهند و تا چه حد در این موقعیت‌ها موفق هستند؟

کدام موقعیت زمین به صورت موثری توسط یک تیم خاص دفاع می‌شود و این تیم در کدام موقعیت‌ها دفاع ضعیفی دارد؟

یک بازیکن خاص در کدام موقعیت‌های عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد؟

پاسخگویی به این سوالات می‌تواند مزایای فنی زیادی برای استراتژی یک تیم به همراه داشته باشد، ولی کار زیادی تا به حال بر روی آن صورت نگرفته است. برای مطالعه یکی از کارهای اخیر در این زمینه این مقاله را ببینید.

 

Categories: کاربرد GIS Tags: