خانه > عمومی > داستان مردی که با استفاده از گوگل ارث بعد از 25 سال خانواده‌اش را یافت

داستان مردی که با استفاده از گوگل ارث بعد از 25 سال خانواده‌اش را یافت

25 سال پیش Saroo Brierley از خانواده‌اش در هند جدا شد، به عنوان کودک گمشده اعلام و به یتیم‌خانه سپرده شد. با استفاده از Google Earth او توانست دوباره خانواده‌اش را بیابد و به آنها ملحق شود. او در پنج سالگی به قطار اشتباه سوار شد و راه برگشت به خانه را گم کرد، ولی شهری را که در آن رشد کرده بود را به خاطر سپرد.

«من در ذهنم تصویری از شهری که در آن بزرگ شده بودم را به خاطر سپردم،‌خیابان‌هایی که در آنها به سر می‌بردم و همچنین تصویر خانواده‌ام را»

Saroo Brierley

در ده سال گذشته او در اینترنت به دنبال نشانه‌هایی گشت که او را به خانه‌شان راهنمایی کنند. او مدت زیادی را در گوگل ارث گذراند و نقاط مختلف را جستجو کرد تا چیز آشنایی بیابد. او ایستگاه قطار Khandwa را به خاطر سپرده بود که سرانجام او را به جایی بازگرداند که خانواده‌اش در آن زندگی می‌کنند.

این یک داستان جالب از چگونگی تاثیرگذاری گوگل ارث بر زندگی مردم و نزدیک کردن آنها به یکدیگر است. داستان کامل را می‌توانید از اینجا بخوانید.

Categories: عمومی Tags: