بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حل مساله’

5 مهارت شغلی که نیاز دارید تا در کار GIS موفق باشید

7 فروردین 1391 بدون دیدگاه

سه مهارت پایه

مهارت‌های برنامه‌نویسی: ذهن خود را برای تفکر مکانی آماده کنید. یک دوره آموزشی برنامه‌نویسی بگذرانید. برنامه‌نویسی ذهن شما را برای تفکر منطقی آماده می‌کند؛ برنامه‌نویسی شما را برای اندیشیدن از طریق یک فرآیند آماده می‌کند. زبان پرس‌وجوی ساختاریافته SQL گرامری فراهم می‌کند که از پرس‌وجوهای مکانی پشتیبانی می‌کند بنابراین یک تحلیل‌گر مکانی می‌تواند به واسطه فرآیند ایجاد و تولید خروجی مورد انتظار بیندیشد. این خروجی یک نقشه است که یک دورنمای مکانی برای تحلیل‌گر فراهم می‌کند که اطلاعات مکانی را نشان می‌دهد.

مهارت‌های حل مساله: یک دوره آموزشی ریاضی بگذرانید. ریاضیات درباره حل مساله است. در ریاضیات پارامترها را در یک ترتیب خاص مرتب می‌کنیم تا به یک پاسخ برسیم. یک تحلیل‌گر مکانی به دنبال پارامترهایی می‌گردد که با مرتب کردن آنها به پاسخ مساله خود می‌رسد. ریاضیات ذهن را برای اندیشیدن درباره طبیعت ترتیبی حل مساله آماده می‌کند.

مهارت‌های تفکر مکانی: با گذراندن یک دوره عکاسی مفهوم پرسپکتیو مکانی را بیاموزید. تفکر مکانی با فهم مجاورت مکانی اشیا نسبت به یکدیگر حاصل می‌شود. یادگیری عناصر عکاسی ذهن را برای دیدن فضا آماده می‌کند. زمانی که یک عکاس برای گرفتن عکس آماده می‌شود، او باید یک منظره بسازد که شامل عناصر مکانی مرتبط است، او باید به طریقی این کار را انجام دهد که حاصل آن یک عکس خوب باشد. محدودیت‌هایی که یک عکاس در کار خود با آن مواجه است شبیه به همان محدودیت‌هایی است که یک تحلیل‌گر مکانی باید در محدوده آنها کار کند.

دو مهارت پیشرفته

در یک زمینه خاص متخصص باشید: اینکه بتوانید کارهای سطحی مختلفی را انجام بدهید ممکن است باعث ستایش همکاران شما شود، ولی هیچ چیز جای دانش یک متخصص را نمی‌گیرد. یک چاه عمیق بودن بهتر از یک اقیانوس کم عمق است.

مهارت‌های ارتباطی ضروری اند: جک دنجرموند اغلب می‌گوید جغرافی و اطلاعات مکانی نوعی ارتباطات اما با نوع جدیدی از زبان هستند. ما باید بتوانیم این زبان را سلیس صحبت کنیم تا بتوانیم در بعد مکانی ارتباط برقرار کنیم.