بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘پایان نامه’

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه کارشناسی ارشد

14 تیر 1391 ۱۳ دیدگاه

این روزها فصل انتخاب موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد است. من چند موضوع را که از مرور مقالات مجله‌های معتبر GIS استخراج کرده‌ام با شما به اشتراک می‌گذارم، امیدوارم که استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.

– ارزیابی شبکه اتوبوسرانی شهر تهران در GIS، شامل بهینه سازی موقعیت مکانی ایستگاه‌ها، فاصله آنها و ارزیابی کارآیی خطوط
– بررسی تاثیر شکل شهر و کاربری اراضی بر سفرهای درون شهری و مصرف انرژی
– برآورد یک متریک برای سطح دسترسی ساختمان‌های دولتی شهر (تهران)
– مسیریابی UAV در محیط GIS
– شبیه سازی مکانی گسترش طوفان‌های شن
– ارزیابی ترافیک جاده ها با استفاده از داده های GPS اتوبوس ها و کامیون ها
– ارزیابی کیفیت مجموعه داده های گوگل مپ برای ایران یا openstreetmap برای ایران
– استفاده از هوش مصنوعی برای تولید TIN
– توسعه معیار(یا معیارها) برای ارزیابی SDI ملی
– مطالعه میزان و چگونگی استفاده از داده های مکانی در اقتصاد ایران
– تشخیص الگوهای مکانی در شبکه راه ها
– استخراج الگوهای مسافرت درون شهری شهر (تهران) با استفاده از داده های GPS خودروهای شخصی (اگر داده اش موجود باشد)
– الگوریتم جستجوی هارمونی، شبیه سازی تبرید برای حل مسائل مکانی
– استخراج نام‌های دیگر مکان‌های شهر (تهران) با استفاده از داده های وب یا داده های داوطلبانه